Power to How

het moet beter, en hoe het beter kan

‘De geschiedenis van het te klein opgevatte eigene en van het te slecht behandelde vreemde vindt haar einde op het moment dat een wereldwijde co-immuniteitsstructuur ontstaat die op respectvolle wijze rekening houdt met de afzonderlijke culturen, de particuliere belangen en de lokale solidariteiten’. ‘Het hulpeloze geheel veranderd in een eenheid die vatbaar is voor protectie. In plaats van een romantiek van de broederschap komt een coöperatieve logica’. * 

Op deze website deel ik hoe ik de Alexandertechniek integreer in mijn leven en in mijn werk met mijn clienten. Daarnaast probeer ik de Alexandertechniek, als eigentijdse ‘antropotechniek’, te duiden binnen het werk van eigentijdse denkers en filosofen.

‘Zo’n structuur noemen we beschaving. Haar orderegels moeten nu of nooit worden opgesteld. Ze zullen de antropotechnieken definiëren die stroken met de existentie in de context van alle contexten. Conform die regels willen leven zou betekenen: zich door dagelijkse oefeningen de goede gewoonten van gemeenschappelijk overleven eigen maken.’ * 

De Alexandertechniek heeft mij opgeleverd dat ik constructiever, met meer ontspanning en effectiviteit reageer en anticipeer op dingen die zich in mijn leven voordoen. Er is meer duidelijkheid, minder verwarring en zorgen, omdat ik een meer omvattend inzicht en ervaring heb verworven hoe ‘het eigene en het vreemde’ zich tot elkaar verhouden. Wat mijn rol is en kan zijn (het eigene) én wat de rol van omgevingsfactoren is of kan zijn (het vreemde) en hoe beide elkaar kunnen aanvullen en ondersteunen. Ik heb geleerd me meer constructief te bewegen in het speelveld tussen het eigene en het vreemde.

Met ‘Power to How’ verwoord ik dat ik zoveel mogelijk mijn kracht, mijn vermogens, richt op ‘het hoe’. Op ‘hoe’ ik denk binnen dit speelveld optimaal constructief te functioneren. Elke dag oefen ik ‘deze goede gewoonte van gemeenschappelijk overleven’.

Dit heeft me veel opgeleverd, waaronder ontspanning, fysiek welbevinden, gelukkigere relaties met anderen en meer effectiviteit in mijn werk. Toch is de kracht die dit oplevert niet waarom het me te doen is. Steeds meer gaat het om me te verbinden met wat Peter Slotendijk naar mijn mening bedoeld met ‘het concreet universele’, ‘de immunitaire rede’ en ‘een coöperatieve logica’.

* (Peter Slotendijk, Je moet je leven veranderen, 2009)

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.